Časť 2.

V prvej časti sme mali možnosť sa v krátkosti oboznámiť s prostredím WordPress a programom Elementor.

V druhej si prejdeme ďalšie možnosti úprav web stránok, rovnako z pozície roly Editora stránky.

Vo videu sa máte možnosť  oboznámiť:

  • S vkladaním nových dôležitých prvkov, kopírovanie a presun prvkov na stránke,
  • Jednoducho vložiť do tela stránky Sekciu, stĺpec, presun stĺpca, mazanie stĺpca, kopírovanie štýlu.
  • Ako presúvať na stránke prvky s pomocou navigátora nástroja Elementor.

Úprava web stránky časť 2.