Úprava web stránky časť 2.

Časť 2.

V prvej časti sme mali možnosť sa v krátkosti oboznámiť s prostredím WordPress a programom Elementor.

V druhej si prejdeme ďalšie možnosti úprav web stránok, rovnako z pozície roly Editora stránky.

Vo videu sa máte možnosť  oboznámiť:

  • S vkladaním nových dôležitých prvkov, kopírovanie a presun prvkov na stránke,
  • Jednoducho vložiť do tela stránky Sekciu, stĺpec, presun stĺpca, mazanie stĺpca, kopírovanie štýlu.
  • Ako presúvať na stránke prvky s pomocou navigátora nástroja Elementor.

Úprava web stránky časť 1.

Časť 1.

V snahe zvýšiť kvalitu našich služieb sme vytvorili stránku určenú pre video návody. Veríme, že každý náš klient to ocení. 

Jednoduchá cesta ako rýchlo upraviť obsah svojej stránky bez programovania.

Úprava textu, pridávanie fotiek do galérie, možnosť presúvať prvky na stránke, alebo prvky jednoducho mazať, prípadne vrátiť a obnoviť predošlé úpravy.

Prostredie v ktorom sú vytvárané a upravované web stránky je modulový systém WordPress a v ňom nainštalovaný program Elementor verzia PRO.

Myslíme si, že týmto editorom dokážete veľmi jednoducho a intuitívne upravovať svoj obsah na svojich stránkach.

Kolekciu videí ako na Úpravu web stránky začíname prvým videom, ktorý nájdete pod touto vetou.

Vo videu sa máte možnosť oboznámiť:

  • S prostredím WordPress, a základmi používania programu Elementor k úprave obsahu web stránok,
  • Ako presunúť prvky do tela web stránky,
  • Ako jednoducho upraviť na stránke text, doplniť fotky do galérie, mazať prvky a ako vrátiť späť vykonané úpravy na web stránke